Geenhovensedreef dicht vanaf 28 aug - medio dec 2023

Van 20-07-2023 tot 31-12-2023
project thumbnail
Onderhoud
Het asfalt van de Geenhovensedreef is aan onderhoud toe. Het oude asfalt wordt daarbij vervangen door een geluidsreducerende asfaltlaag. Naast het onderhoud willen we ook direct een aantal verbeteringen doorvoeren om de verkeersveiligheid te verbeteren. Deze verbeteringen bestaan o.a. uit het vergroten van de bestaande oversteekpunten voor fietsers, het aanbrengen van verhoogde kruisingsvlakken en nieuwe oversteekpunten op de kruising Geenhovensedreef/Kempischebaan. De gekozen oplossingen zijn mede tot stand gekomen in overleg met de Verkeerswerkgroep Geenhovensedreef, waaraan deelnemend Veilig Verkeer Nederland, Fietsersbond, Sportverenigingen Den Dries, Wijkcommissie Geenhoven en de scholen aan de Haagstraat.

Ontwerp
Het ontwerp van de aanpassingen zijn te bekijken op de tekeningen. De belangrijkste aanpassingen zijn:
- het toepassen van een geluidsreducerende asfaltlaag;
- het vernieuwen van fietspaden en trottoirs rondom de kruising met de Nieuwe Waalreseweg, Haagstraat en Past. Heerkensdreef;
- het versmallen van de rijbaan tussen de Nieuwe Waalreseweg en Haagstraat;
- het vergroten van oversteekpunten voor fietsers op de kruising met de Haagstraat en Past. Heerkensdreef;
- het aanbrengen van verhoogde kruisingsvlakken op de kruising met de Haagstraat en Past. Heerkensdreef;
- het aanbrengen van oversteekpunten en een verhoogd kruisingsvlak op de kruising met de Kempischebaan.
Op https://www.bereikbaarvalkenswaard.nl/werkzaamheden-geenhovensedreef ziet u de tekeningen en foto's.

Planning:
De werkzaamheden duren 15 weken, vanaf 28 augustus tot en met medio december 2023. De werkzaamheden worden in drie fases uitgevoerd. De fasering is noodzakelijk om sportpark Den Dries en de scholen aan de Haagstraat altijd bereikbaar te houden. Fase 1 heeft betrekking op de doorgaande weg, tussen de kruising met de Nieuwe Waalreseweg en de kruising met de Haagstraat/Koningsvaren. Doorgaand verkeer wordt omgeleid via de Waalreseweg-Carolusdreef-Valkenierstraat (die vanaf 28 juli weer open is). Echter eenieder wordt dringend verzocht zoveel mogelijk via de nieuwe N69 van- en naar Veldhoven/Eindhoven te rijden. Fietsers kunnen in twee richtingen gebruik blijven maken van de parallelweg. 

Fasering: 
Fase 1a
afgerond. 

Fase 1b
Vanaf maandag 18 september vindt fase 1b plaats. De situatie is dan als volgt: https://melvin.ndw.nu/public/situation/258584
Deze fase duurt t/m vrijdag 29 september. 


Fase 2
De 2e fase ziet er als volgt uit: https://melvin.ndw.nu/public/situation/258395
Deze fase is van maandag 2 oktober t/m vrijdag 20 oktober. Hierbij is de kruising Geenhovensedreef/Haagstraat/Koningsvaren dicht.


Fase 3
De derde fase ziet er als volgt uit: https://melvin.ndw.nu/public/situation/258405
Deze fase duurt van maandag 23 oktober t/m maandag 20 november. Hierbij zijn de kruising Geenhovensedreef/Past. Heerkensdreef en kruising Geenhovensedreef/Kempischebaan afgesloten. Den Druis is via een tijdelijke weg bereikbaar.

 

Wat betekent dit voor u?

Voor uw deur

De werkzaamheden hebben betrekking op de hoofrijbaan van asfalt. De parallelwegen maken geen deel uit van het project. Tijdens de werkzaamheden wordt door een gefaseerde uitvoering de bereikbaarheid van uw woning gegarandeerd.

Sportpark Den Dries zal altijd bereikbaar blijven door de gefaseerde uitvoering, wel zal daarvoor mogelijk een omleiding worden ingesteld. Doorgaand verkeer kan tijdens de werkzaamheden geen gebruik maken van de Geenhovensedreef en zal worden omgeleid.
 

Voor de buurt


 

Voor de gemeente