Geenhovensedreef dicht vanaf 28 aug - medio dec 2023

Van 20-07-2023 tot 16-12-2023
project thumbnail
LET OP: UPDATE OP 27 OKTOBER AANGEBRACHT IN PLANNING DOOR REGENVAL
Onderhoud

Het asfalt van de Geenhovensedreef is aan onderhoud toe. Het oude asfalt wordt daarbij vervangen door een geluidsreducerende asfaltlaag. Naast het onderhoud willen we ook direct een aantal verbeteringen doorvoeren om de verkeersveiligheid te verbeteren. Deze verbeteringen bestaan o.a. uit het vergroten van de bestaande oversteekpunten voor fietsers, het aanbrengen van verhoogde kruisingsvlakken en nieuwe oversteekpunten op de kruising Geenhovensedreef/Kempischebaan. De gekozen oplossingen zijn mede tot stand gekomen in overleg met de Verkeerswerkgroep Geenhovensedreef, waaraan deelnemend Veilig Verkeer Nederland, Fietsersbond, Sportverenigingen Den Dries, Wijkcommissie Geenhoven en de scholen aan de Haagstraat.

Ontwerp
Het ontwerp van de aanpassingen zijn te bekijken op de tekeningen. De belangrijkste aanpassingen zijn:
- het toepassen van een geluidsreducerende asfaltlaag;
- het vernieuwen van fietspaden en trottoirs rondom de kruising met de Nieuwe Waalreseweg, Haagstraat en Past. Heerkensdreef;
- het versmallen van de rijbaan tussen de Nieuwe Waalreseweg en Haagstraat;
- het vergroten van oversteekpunten voor fietsers op de kruising met de Haagstraat en Past. Heerkensdreef;
- het aanbrengen van verhoogde kruisingsvlakken op de kruising met de Haagstraat en Past. Heerkensdreef;
- het aanbrengen van oversteekpunten en een verhoogd kruisingsvlak op de kruising met de Kempischebaan.
Op https://www.bereikbaarvalkenswaard.nl/werkzaamheden-geenhovensedreef ziet u de tekeningen en foto's.

Planning:
De werkzaamheden duren 15 weken, vanaf 28 augustus tot en met medio december 2023. De werkzaamheden worden in drie fases uitgevoerd. De fasering is noodzakelijk om sportpark Den Dries en de scholen aan de Haagstraat altijd bereikbaar te houden. Fase 1 heeft betrekking op de doorgaande weg, tussen de kruising met de Nieuwe Waalreseweg en de kruising met de Haagstraat/Koningsvaren. Doorgaand verkeer wordt omgeleid via de Waalreseweg-Carolusdreef-Valkenierstraat (die vanaf 28 juli weer open is). Echter eenieder wordt dringend verzocht zoveel mogelijk via de nieuwe N69 van- en naar Veldhoven/Eindhoven te rijden. Fietsers kunnen in twee richtingen gebruik blijven maken van de parallelweg. 

Fasering: 
Fase 1a
afgerond. 

Fase 1b
Vanaf maandag 18 september t/m 29 september. Is afgerond. 

Fase 2 LET OP DOOR REGENVAL DUURT HET WERK 2 DAGEN LANGER
De 2e fase ziet er als volgt uit: https://melvin.ndw.nu/public/situation/258395
Deze fase is van maandag 2 oktober t/m vrijdag 27 oktober. Hierbij is de kruising Geenhovensedreef/Haagstraat/Koningsvaren dicht. Vanaf maandag 2 oktober start de aannemer met deze 2e fase. In deze fase wordt de kruising Geenhovensedreef – Haagstraat afgesloten en is het niet meer mogelijk om via deze kruising de Geenhovensedreef, en daarmee sportpark en Bedrijvenpark Den Dries, te bereiken. De omleidingsroute richting het sportpark/bedrijvenpark loopt net als in de vorige fase via de Waalreseweg – Carolusdreef – Valkenierstraat en Europalaan. Fietsers kunnen via de parallelweg blijven rijden en bij de Haagstraat wordt een nieuwe oversteek in gebruik genomen.
In de 2e fase brengt de aannemer ook een noodverharding aan bij de kruising Geenhovensedreef – Pastoor Heerkensdreef. Hiermee blijft de bereikbaarheid van sportpark en bedrijvenpark Den Dries in stand in de derde fase. Die start op MAANDAG 30 OKTOBER.


Fase 3 LET OP DEZE FASE START DOOR REGENVAL OP 30 OKTOBER IPV 26 OKTOBER
De derde fase ziet er als volgt uit: https://melvin.ndw.nu/public/situation/258405
Deze fase duurt van MAANDAG 30 oktober t/m maandag 20 november. Hierbij zijn de kruising Geenhovensedreef/Past. Heerkensdreef en kruising Geenhovensedreef/Kempischebaan afgesloten. Den Druis is via een tijdelijke weg bereikbaar.

 

Wat betekent dit voor u?

Voor uw deur

De werkzaamheden hebben betrekking op de hoofrijbaan van asfalt. De parallelwegen maken geen deel uit van het project. Tijdens de werkzaamheden wordt door een gefaseerde uitvoering de bereikbaarheid van uw woning gegarandeerd.

Sportpark Den Dries zal altijd bereikbaar blijven door de gefaseerde uitvoering, wel zal daarvoor mogelijk een omleiding worden ingesteld. Doorgaand verkeer kan tijdens de werkzaamheden geen gebruik maken van de Geenhovensedreef en zal worden omgeleid.
 

Voor de buurt


 

Voor de gemeente