Herinrichting Brouwerijdreef

Van 09-05-2022 tot 30-11-2022
project thumbnail

Er zijn verschillende verkeersmaatregelen die vanaf mei 2022 worden aangepakt. Er komt een (losliggend) fietspad, nieuwe parkeerplekken langs de Brouwerijdreef en de bocht bij het Goudenrijdershof wordt aangepast ook voor de toegankelijkheid van vrachtverkeer. Verder wordt gekeken naar oversteekmogelijkheden voor langzaam verkeer. Op advies van de bewonerswerkgroep Dommelen-Zuid wordt de Brouwerijdreef een 30-kilometer zone.

Planning:
Momenteel wordt er gewerkt vanaf Munthof tot de rotonde Tienendreef-Damianusdreef. Mondzorg Dommelen is met de auto bereikbaar via een tijdelijke doorgang vanuit de Kerkakkerstraat. Vrijdag 7 t/m zondag 9 oktober worden de werkzaamheden aan de rotonde Tienendreef-Damianusdreef uitgevoerd. Deze is hierdoor één weekend afgesloten voor verkeer. Winkelcentrum de Belleman is bereikbaar via Jorisdal. Naar verwachting zijn de werkzaamheden in oktober gereed.

Kijk op www.valkenswaard.nl/dommelenzuid

Wat betekent dit voor u?

Voor uw deur

Uw woning is tijdelijk moeilijker bereikbaar en parkeren kan dan niet of beperkt op eigen perceel. Uw woning blijft wel altijd bereikbaar. Parkeren kan op het Brouwerijplein of in de omliggende straten van de Brouwerijdreef.
Er zal meer geluidsoverlast als gevolg van wegwerkzaamheden. De doorgaande routing van de weg verdwijnt tijdelijk (voor auto- en fietsverkeer).

Voor de buurt

De bewoners en bezoekers van de Brouwerijdreef kunnen tijdelijk hun auto lastig voor hun deur parkeren. Daardoor bestaat de mogelijkheid dat de parkeerdruk in uw straat in die periode hoger is dan normaal. Houd er rekening mee dat uw reistijd wat langer kan zijn door het werkverkeer op de Brouwerijdreef. 
Doorgaand autoverkeer wordt omgeleid via de Bergstraat/Norbertusdreef. Het fietsverkeer wordt door de wijk geleid.

Voor de gemeente

Wij verzoeken u om over de Bergstraat/Norbertusdreef te rijden. Houd wel rekening met langere reistijd als gevolg van omleidingsroutes.