Venbergseweg

Van 01-07-2023 tot 31-12-2023
project thumbnail

Door de aanleg van de nieuwe N69 neemt de verkeersintentensiteit op verschillende wegen in Dommelen-Zuid toe. We vinden het belangrijk dat de leefbaarheid en bereikbaarheid in Dommelen goed blijft. Daarom passen we diverse wegen aan om de snelheid weg te nemen. Het gaat om de Westerhovenseweg, Brouwerijdreef, Bergstraat, Norbertusdreef, Venbergseweg en de Dommelseweg in Valkenswaard. 

De werkzaamheden aan de Venbergseweg starten naar verwachting in oktober 2023. 

De Bergstraat is vrijdag einde middag 28 juli klaar. Kijk voor de laatste nieuwsbrief van 12 juli 2023 op https://www.e-mailingmanager.nl/mailing/e2df4d455984b6397c76842650c94eaf .
De werkzaamheden aan de Norbertusdreef starten op maandag 28 augustus 2023. De werkzaamheden duren tot begin oktober 2023. 

De Dommelseweg wordt aangepast in 2024. 
Kijk voor meer informatie over de reconstructie Dommelen-Zuid en alle nieuwsbrieven op: https://www.bereikbaarvalkenswaard.nl/werkzaamheden-dommelen-zuid