Venbergseweg

Van 01-03-2024 tot 01-09-2024
project thumbnail

Door de aanleg van de nieuwe N69 neemt de verkeersintentensiteit op verschillende wegen in Dommelen-Zuid toe. We vinden het belangrijk dat de leefbaarheid en bereikbaarheid in Dommelen goed blijft. Daarom passen we diverse wegen aan om de snelheid weg te nemen. Het gaat om de Westerhovenseweg, Brouwerijdreef, Bergstraat, Norbertusdreef, Venbergseweg en de Dommelseweg in Valkenswaard. 

De werkzaamheden aan de Venbergseweg starten naar verwachting in het voorjaar 2024. 

De Dommelseweg wordt aangepast na de carnavalsvakantie 2024. 
Kijk voor meer informatie over de reconstructie Dommelen-Zuid en alle nieuwsbrieven op: https://www.bereikbaarvalkenswaard.nl/werkzaamheden-dommelen-zuid