Bergstraat

Van 08-01-2023 tot 30-07-2023
project thumbnail

Tijdelijke verkeerslichten Bergstraat eind februari – maart
Tijdens de reconstructie van de Bergstraat wordt er door Hurkmans aan de kabels en leidingen gewerkt. Vanaf maandag 27 februari starten deze werkzaamheden tussen de Groenstraat en Norbertusdreef. Dit duurt maximaal twee weken. Na afronding wordt er gewerkt tussen de Norbertusdreef en de brug bij de Dommel. Ook dit duurt maximaal twee weken.
De Bergstraat is door de werkzaamheden te smal om verkeer in twee rijrichtingen door te laten. Daarom worden tijdelijke verkeerslichten geplaatst. Zo kan het verkeer toch doorgang vinden en zijn alle wegen tijdens de werkzaamheden bereikbaar.

Door de aanleg van de nieuwe N69 neemt de verkeersintentensiteit op verschillende wegen in Dommelen-Zuid toe.We vinden het belangrijk dat de leefbaarheid en bereikbaarheid in Dommelen goed blijft. Daarom passen we diverse wegen aan om de snelheid weg te nemen. Het gaat om de Westerhovenseweg, Brouwerijdreef, Bergstraat, Norbertusdreef, Venbergseweg en de Dommelseweg in Valkenswaard. 

De werkzaamheden aan de Bergstraat starten begin 2023. De voorbereidingen zijn in volle gang. De exacte datum volgt zsm.
De werkzaamheden aan de Brouwerijdreef zijn begin mei 2022 gestart en worden in november/december 2022 afgerond. De Westerhovenseweg is op 7 december 2021 afgerond.