Eindhovenseweg Noord

Van 08-01-2023 tot 31-12-2024
project thumbnail
Aan het Noordelijkste stuk van de Eindhovenseweg wordt in het hele jaar 2024 gewerkt. Dat is het laatste stuk van de Eindhovenseweg dat aangepakt wordt. 
De rotonde bij de Valkenierstraat/Eindhovenseweg is 28 juli 2023 opgeleverd. In het najaar van 2023 blijft de Eindhovenseweg open omdat de Geenhovensedreef dicht is. 

We werkzaamheden aan de Eindhovenseweg vinden vanaf januari 2024 plaats (datum volgt).

In de zomer 2022 vonden werkateliers plaats om de Eindhovenseweg Noord opnieuw in te richten. Dat deden we samen met inwoners en een klankbordgroep. Midden oktober 2022 is het voorlopige ontwerp gepresenteerd. Begin 2023 wordt het aangepaste ontwerp definitief. Kijk voor meer informatie over het project op: https://www.bereikbaarvalkenswaard.nl/aanpak-weg-en-waterproject-eindhovenseweg-noord .