Eindhovenseweg Noord

Van 22-12-2022 tot 31-12-2024
project thumbnail
Aan het Noordelijkste stuk van de Eindhovenseweg wordt vanaf 8 januari tot ca. oktober 2024 gewerkt. Dat is het laatste stuk van de Eindhovenseweg dat aangepakt wordt. 


We werkzaamheden aan de Eindhovenseweg vinden vanaf 8 januari 2024 plaats. 
Fase 1 (rotonde Valkenierstraat tot en met kruising Haagstraat)

De civiele aannemer start op 8 januari 2024 met het opbreken van de bestaande verharding. Vervolgens zal de Nutsaannemer starten met werkzaamheden aan de nutsvoorzieningen. Als de Nuts aannemer niet meer in de rijbaan hoeft te zijn zal de civiele aannemer starten met de aanleg van het nieuwe riool. Als alle werkzaamheden in de grond gereed zijn zal de openbare inrichting in orde worden gemaakt (rijbaan, parkeervakken, trottoirs e.d.). Verwacht wordt dat de werkzaamheden medio april gereed zijn.

Fase 2 (kruising Haagstraat tot en met kruising Klinkerstraat)
Volgens planning zal begin maart de trottoirs en de rijbaan worden opgebroken. Dit zodat de Nutsaannemer vooruitlopend op het civiele werk werkzaamheden kan uitvoeren. Net als in fase 1 zal de civiele aannemer starten met werkzaamheden aan het riool. De werkzaamheden aan de  openbare inrichting volgen na het rioolwerk. Verwacht wordt dat de werkzaamheden medio juni gereed zijn.

Fase 3 (kruising Klinkerstraat tot en met kruising Europalaan)
De volgorde in fase 3 is vergelijkbaar met fase 2. Verwacht wordt dat medio mei gestart wordt met fase 3. De werkzaamheden zullen volgens planning begin oktober gereed zijn.


Kijk voor overige informatie (ontwerpen e.d.) over het project op: https://www.bereikbaarvalkenswaard.nl/aanpak-weg-en-waterproject-eindhovenseweg-noord . 

Wat betekent dit voor u?

Voor uw deur

De werkzaamheden hebben impact op de bereikbaarheid. Dit zullen wij zoveel als mogelijk beperken. De werkzaamheden worden in 3 fases (werkvakken) uitgevoerd (zie figuur).Tijdens de werkzaamheden zullen wij ervoor zorgen dat uw woning en/of winkel te voet bereikbaar is d.m.v. wandelstroken, schotten en dergelijke. Buiten het werkvak is uw woning en/of winkel bereikbaar via nieuwe, tijdelijke of bestaande verharding.