Eindhovenseweg Noord

Van 08-01-2023 tot 15-09-2023
project thumbnail
Aan het Noordelijkste stuk van de Eindhovenseweg wordt naar verwachting in 2023 gewerkt. Dat is het laatste stuk van de Eindhovenseweg dat aangepakt wordt. Je kunt er wel deels bij voor de winkels. Het gedeelte op de Eindhovenseweg vanaf de Corridor tot Eindhovenseweg 56a wordt in de tweede helft van 2022 opnieuw ingericht.  

De Eindhovenseweg gaat tijdelijk open vanaf 8 december 2022 t/m het einde van het jaar. Begin 2023 gaat de weg weer dicht omdat dan de werkzaamheden weer beginnen. 

In de zomer 2022 vonden werkateliers plaats om de Eindhovenseweg Noord opnieuw in te richten. Dat deden we samen met inwoners en een klankbordgroep. Midden oktober 2022 is het voorlopige ontwerp gepresenteerd. Begin 2023 wordt het aangepaste ontwerp definitief. Kijk voor meer informatie over het project op: https://www.bereikbaarvalkenswaard.nl/aanpak-weg-en-waterproject-eindhovenseweg-noord .