Eindhovenseweg Noord

Van 22-12-2022 tot 31-12-2024
project thumbnail
Aan het Noordelijkste stuk van de Eindhovenseweg wordt vanaf 8 januari tot ca. oktober 2024 gewerkt. Dat is het laatste stuk van de Eindhovenseweg dat aangepakt wordt. 


We werkzaamheden aan de Eindhovenseweg vinden vanaf 8 januari 2024 plaats. 
De werkzaamheden betreffen het vervangen en opnieuw inrichten van de openbare ruimte. Hiervoor worden het riool, rijbaan, fietspaden, voetpaden en groen opgebroken, waarna deze opnieuw worden opgebouwd. De werkzaamheden zijn gestart bij de rotonde Valkenierstraat-Carolusdreef en er wordt gewerkt richting de kruising Europalaan. Van Doorn Infra b.v. uit Schijndel voert de werkzaamheden voor de gemeente uit.  
Ook worden er werkzaamheden aan nutsvoorzieningen uitgevoerd. Zo worden er water- en gasleidingen vervangen en nieuwe stroomkabels aangebracht. Ook worden er huisaansluitingen vernieuwd. Voor deze werkzaamheden neemt de Nutsaannemer contact met u op. Wellicht is dat intussen al gebeurd. De nutswerkzaamheden worden uitgevoerd door Hurkmans b.v. uit Someren in opdracht van Brabant Water en Enexis.

Fasering
Fase 1 (rotonde Valkenierstraat tot en met kruising Haagstraat)
Naar verwachting zijn de werkzaamheden eind april/begin mei gereed.

Fase 2 (kruising Haagstraat tot en met kruising Klinkerstraat)
Fase 2 hebben we opgedeeld in twee verschillende fases. Hiermee houden we de Bosstraat zo lang mogelijk bereikbaar. De nutsaannemer en de civiele aannemer zijn bezig met de ondergrondse werkzaamheden in fase 2.1. Vanaf 21 april wordt ook fase 2.2 opgebroken. Dit betekent dat de Bosstraat niet meer toegankelijk is vanaf de Eindhovenseweg. Onder het kopje bereikbaarheid leest u hoe hiermee wordt omgegaan. We verwachten dat  de werkzaamheden in fase 2 eind juni/begin juli gereed zijn.

Fase 3 (kruising Klinkerstraat tot en met kruising Europalaan)
Naar verwachting starten we begin juni met fase 3. De werkzaamheden zullen volgens planning medio oktober gereed zijn.

Bereikbaarheid
Vanaf 21 april wordt fase 2.2 worden opgebroken. Hierdoor is de Bosstraat dan niet meer te bereiken vanaf de Eindhovenseweg. Om de Bosstraat en de omliggende straten bereikbaar te houden worden de volgende twee tijdelijke aanpassingen gedaan:
· De Meerstraat wordt tijdelijk twee richtingen gemaakt. De Meerstraat is een smalle straat. We vragen daarom om wederzijds begrip voor het passeren.
· Tussen de Europalaan en de paralelweg van de Europalaan is nu een verbinding die wordt geblokkeerd door vier grote natuurstenen. Deze stenen verwijderen we tijdelijk. Zo is het mogelijk om vanaf de noordzijde de wijk in te rijden en richting de zuidzijde de wijk uit te rijden.


Afvalcontainers
Gedurende de werkzaamheden verzoeken we u vriendelijk uw afvalcontainer op een plek te zetten die bereikbaar is voor de ophaaldiensten. Dit betreft een plek buiten het werkvak. De ophaaldiensten kunnen namelijk niet door het werkvak heen rijden. Zie het figuur op de volgende pagina voor de mogelijke opstelplaatsen indien uw woning aan het werkvak ligt. Mocht dit voor u niet mogelijk zijn, neem dan met ons contact op.  
Opstel locaties containers voor woningen aan het werkvak